Tag Archives: công

14 Jul

PVN phấn đấu đạt doanh thu 383.000 tỷ đồng trong nửa cuối năm

Tin tức, , , , , , , With 0 comments

PVN phấn đấu đạt doanh thu 383.000 tỷ đồng trong nửa cuối năm Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đã đặt ra chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong nửa cuối năm 2015 khai thác 13,04 triệu tấn quy đổi dầu khí; trong đó dầu thô 8,37 triệu tấn và 4,67 tỷ

Read More
Page 42 of 50« First...20...4041424344...Last »