Thông báo

By Total LubricanTin tức, , , , , With 453 comments

Thông báo

Từ ngày 15-04-2016, số điện thoại Công ty TNHH Lân Thành (Total Lân Thành) được thay đổ như sau:
Tel: 84-8-37316121 (số cũ: 84-8-73007168)
Fax: 84-8-37316120 (số cũ: 84-8-73007139)
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng sản phẩm dầu nhớt Total