CERAN XM 460

Liên hệ: anh Trí

0938 45 46 38 - 0919 193 578

CERAN XM 460 là mỡ chịu nhiệt và tải nặng với chất làm đặc Calcium Sulfonat

>