QUY TRÌNH SÚC RỬA MÁY NÉN KHÍ

By Total LubricanTin liên quanComments are off

Súc rửa:
-Chất súc rửa sử dụng là loại dầu sắp được sử dụng cho máy nén.
Quá trình được thực hiện theo các bước sau:
-Xả sạch toàn bộ dầu trong máy nén( lưu ý càng sạch càng tốt: bồn dầu, cooler). Dầu sẽ xả ra dễ dàng
hơn nếu được xả sau khi máy vừa dừng và vì dầu còn nóng nên cẩn thận để tránh bị bỏng.
Châm dầu súc rủa vào máy, kiểm tra mức dầu và/hoặc số lượng với yêu cầu khuyến nghị của nhà sản
xuất
-Cho máy nén khí vận hành không tải trong vài giờ ( 4 tiếng) và hoạt động bình thường trong 3 ngày.
Sau khi chạy súc rửa, xả sạch dầu sau khi ngừng máy, lưu ý nhiệt độ dầu có thể cao nên cần cẩn thận
để tránh gây bỏng
-Sau khi xả sạch dầu, dùng giẻ xơ sạch để vệ sinh và làm khô lỗ thông hơi, kiểm tra mực dầu và trong
bồn ( nếu có thể)
-Thay lọc dầu, bộ thở ( thông hơi dầu)

chú ý: Vì lí do an toàn, trước khi thực hiện cần ngắt điện hoặc nhấn nút dừng khẩn cấp.
Châm dầu mới:
Sau khi súc xong, châm dầu mới vào máy nén
Châm đầy bồn với dầu sử dụng, nên tránh rót nhanh hoặc từ trên cao để hạn chế tạo bọt và kiểm tra
mức dầu và/hoặc số lượng với yêu cầu khuyến nghị của nhà sản xuất
Xử lí dầu thải
z3546196787105_25a5aa520eaa74f6e42f3237b65fa504z3546197894610_2782bfb0c85d6d85e35b57132c8bb59d