Phương châm

Chìa khóa thành công của Total Lân Thành dựa trên việc thực hiện chu đáo chuỗi giá trị đem lại cho khách hàng

Đáp ứng

Luôn đảm bảo việc dự trữ đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hóa theo hợp đồng cung ứng dầu nhớt ký với các đối tác

Chuyên nghiệp

Phân tích mẫu dầu nhờn Total trong quá trình vận hành của máy móc và gửi đến phòng thí nghiệm của hãng sản xuất để kiểm tra

Bản đồ